Tìm ước mơ đi lạc

Tìm ước mơ đi lạc

Đánh thức ước mơ của bạn cùng Connection Coach. Đó là nơi đam mê, tài năng, hoạch định cuộc đời của bạn giao hoà để mang lại giá trị cho mọi người.

Thực hành YÊU

Thực hành YÊU

Lưu ý: Bạn phải điền vào đơn đăng ký để nhà mình mời bạn vào group chat của học viên […]

Tham vấn tâm lý & Huấn luyện cá nhân

Tư vấn và huấn luyện là quá trình chúng tôi đồng hành cùng bạn đi đến mục tiêu do chính bạn đặt ra. Connection Coach tin rằng bạn đã có sẵn hết nguồn lực để giải quyết mọi vấn đề của mình, nhưng có lẽ bạn chưa tìm được câu hỏi xác đáng.