Bạn đến Trái Đất để làm gì | What is your purpose on this Earth

Bạn đến Trái Đất để làm gì?

⭐ Chúng tớ đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của cuốn sách "Bạn đến Trái Đất để làm gì?". Đây là những gì chúng tớ đúc kết lại trong nhiều năm lạc lối, và tìm lại được ước mơ thực sự của bản thân mình, và giờ ước mơ đó đang thành hiện thực rồi. Những bước đi trong cuốn sách cũng có thể giúp bạn đạt được ước mơ của mình đấy.

Bạn có thể lấy sách về ở đây: https://drive.google.com/file/d/1kocI0aT7U8mO-Ahj-6fJl3u2zonl4NJy/view?usp=sharing

⭐ Ngoài ra, toàn bộ những người tham gia những chương trình của chúng tớ đều có thể sử dụng Facebook group (https://www.facebook.com/groups/BanDenTraiDatDeLamGi.ConnectionCoach/) để nắm rõ những hoạt động sắp tới mà chúng tớ đang ấp ủ thực hiện.

Connection Coach là không gian học hỏi sáng tạo mang tính hỗ trợ và gắn kết, nơi mỗi người được là chính mình, mọi người được là một cộng đồng đúng nghĩa. Đó là nơi ước mơ biến thành sự thật.